Bc. Hana KOTULOVÁ

Diplomová práce

Hodnocení genotoxicity v materiálech s dopadem na ŽP

Evaluation of genotoxicity in materials with environmental impact
Anotace:
Tato práce je zaměřena na hodnocení genotoxicity v materiálech s dopadem na životní prostředí. Teoretická část se zabývá kontaminací jednotlivých složek prostředí a antropogenními faktory znečišťujících životní prostředí s důrazem na automobilovou dopravu. Cílem experimentální části byla detekce mutagenity ve vzorcích z komerčně dostupných frikčních materiálů sloužících pro výrobu brzdových destiček …více
Abstract:
This work is focused on the evaluation of genotoxicity in materials with environmental impact. The theoretical part deals with the contamination of individual environmental and anthropogenic factors polluting the environment with emphasis on traffic. The aim of the experimental part was to detect the mutation in the samples of commercially available materials used for the manufacture of automotive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2014
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOTULOVÁ, Hana. Hodnocení genotoxicity v materiálech s dopadem na ŽP. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta