David GRILL

Bakalářská práce

SCADA systém Control Web

SCADA system Control Web
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na systémy SCADA. V práci jsou popsány systémy od českých firem (PROMOTIC, IS Energis, Reliance). Jsou zde stručně uvedeny jejich popis a možnosti využití, stejně jako podporované způsoby komunikace. Hlavní část práce se týká systému Control Web, ve které bude čtenář seznámen s jeho možnostmi, výhodami a nevýhodami a především s postupem tvorby jednoduchých aplikací
Abstract:
The thesisis focused on the SCADA systems. There are described czech sysetms (PROMOTIC, IS ENERGIS, Reliance). They are briefly listed there with their usage as well as supported communication methods. The main part is about Control Web system, where the reader is familiar with its possibilities, advantages and the basis of simple vizualization.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2012
Zveřejnit od: 8. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Basl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GRILL, David. SCADA systém Control Web. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektronika a telekomunikace