Hana KRMELOVÁ

Bachelor's thesis

Studium teplotou indukovaných změn organizace pigment-proteinových komplexů fotosystému II pomocí spektroskopických metod

Study of temperature-induced changes of photosystem II pigment-protein complexes by spectroscopic methods
Abstract:
V rámci této práce se snažím odpovědět na otázku, zda je zvýšení nezářivé disipace absorbované excitační energie (NPQ) indukované saturačním pulsem při vyšších teplotách skutečně způsobeno rychlou agregací LHCII.V teoretické části se zabývám ochrannými mechanismy fotosystému II (PSII), (NPQ), zejména jeho komponentou nefotochemické zhášení s rychlou indukcí a relaxací (qE), a také cyklickým elektronovým …more
Abstract:
In this work I try to answer the question whether the increase in non-radiative dissipation of absorbed excitation energy (NPQ) induced saturation pulse at higher temperatures actually caused rapid aggregation LHCII.V theoretical part deals with the protective mechanisms of photosystem II (PSII) (NPQ) particular component of non-photochemical quenching with rapid induction and relaxation (QE), and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2013
Accessible from:: 22. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 5. 2013
  • Supervisor: Mgr. Václav Karlický

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KRMELOVÁ, Hana. Studium teplotou indukovaných změn organizace pigment-proteinových komplexů fotosystému II pomocí spektroskopických metod. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta