Theses 

Manuál pro tvorbu právně nezávadné reklamy zaměřené na děti – Ing. Kateřina Jančová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Kateřina Jančová

Bakalářská práce

Manuál pro tvorbu právně nezávadné reklamy zaměřené na děti

Manual for the Creation of a Legally Advertising Aimed at Children

Anotace: Bakalářská práce se věnuje problematice regulace reklamy zaměřené na děti a reklamy, v níž děti vystupují. Práce vymezuje, jaké osoby lze považovat za děti a jaká právní úprava se na reklamu na tyto osoby zaměřené vztahuje. Vedle zákonné regulace práce analyzuje konkrétní případy závadných reklam ve vztahu k dětem, popisuje samoregulační mechanismy na daném úseku reklamy a neopomíjí ani aspekty psychologické, jež s tématem práce úzce souvisejí. Práce dále porovnává regulaci reklamy ve vztahu k dětem ve vybraných evropských zemích. Součástí příloh práce je obrazový materiál zobrazující právně závadné, neetické a sporné reklamy zaměřené na děti.

Abstract: This thesis focuses on the following issues of the regulation of the advertising at children and those in which children perform. The thesis determines who can be considered a child and also defines the legal adjustment advertising focused on children. Besides the legal adjustment the thesis also analyses specific cases of faulty advertisements regarding children, describes the self-regulatory mechanisms in this area and deals with the psychological aspects which are very closely related to the problem. The thesis further compares the regulation of advertising involving children in selected European countries. The thesis attachments include visual material of illegal, unethical and questionable advertising aimed at children.

Klíčová slova: regulace reklamy, děti a reklama, televizní reklama, judikatura, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Rada pro reklamu, regulation of advertising, advertising and children, television advertising, judical decision, Council for Radio and Television Broadcasting, Council for Advertising

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Eva Večerková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 23:18, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz