Dana SUKDOLÁKOVÁ

Bakalářská práce

Ověření metodiky revitalizace krajiny na příkladu Radovesické výsypky

Verification of the methods of landscape revitalization using the example of the Radovesice slag heap
Anotace:
Bakalářská práce s názvem ?Ověření metodiky revitalizace krajiny na příkladu Radovesické výsypky? se zabývá rekultivacemi na Radovesické výsypce. V práci je popsána historie a vývoj těžby na Bílinsku a vznik RV. Hlavní část práce je věnována rekultivaci na jednotlivých plochách a hydrologii na Radovesické výsypce. Závěr bakalářské práce popisuje vlastní terénní práce a zhodnocení jejich výsledků.
Abstract:
Bachelor thesis titled ?Verification of the methods of landscape revitalization usány the example of the Radovesice dump? focuses on the rehabilitation Radovesice dump. The paper describes the history and development of mining Bílina region and the emergence of RV. The main part is devoted to the rehabilitation of surface and hydrology on Radovesice dump. Conclusion The work describes own work and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SUKDOLÁKOVÁ, Dana. Ověření metodiky revitalizace krajiny na příkladu Radovesické výsypky. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí