Veronika Nejezchlebová

Bachelor's thesis

Vliv modrého světla na zdraví člověka

Effect of Blue Light on Human Health
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na téma: "modré světlo". Týká se zdrojů modrého světla a účinků tohoto typu elektromagnetického záření na organismus člověka. Největší pozornost je věnována především problémům, které způsobuje modré světlo. Nejnebezpečnějším je desynchronizace cirkadiánního rytmu. V první části bakalářské práce je definován pojem modré světlo. Jsou zde uvedeny i informace o umělých zdrojích …more
Abstract:
The topic of the bachelor thesis is blue light. It is related to sources of blue light and its effects on human organism. The highest attention is paid to health problems affected by blue light. The most significant danger is obvious in issues with cirkadian code. A definition of blue light term is conveyed in the first part of the thesis together with information about artificial resources which often …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2021

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Ondřej Vávra

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Nejezchlebová, Veronika. Vliv modrého světla na zdraví člověka. Zlín, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe