Veronika Nejezchlebová

Bachelor's thesis

Vliv modrého světla na zdraví člověka

Effect of Blue Light on Human Health
Anotácia:
Bakalářská práce je zaměřena na téma: "modré světlo". Týká se zdrojů modrého světla a účinků tohoto typu elektromagnetického záření na organismus člověka. Největší pozornost je věnována především problémům, které způsobuje modré světlo. Nejnebezpečnějším je desynchronizace cirkadiánního rytmu. V první části bakalářské práce je definován pojem modré světlo. Jsou zde uvedeny i informace o umělých zdrojích …viac
Abstract:
The topic of the bachelor thesis is blue light. It is related to sources of blue light and its effects on human organism. The highest attention is paid to health problems affected by blue light. The most significant danger is obvious in issues with cirkadian code. A definition of blue light term is conveyed in the first part of the thesis together with information about artificial resources which often …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Ondřej Vávra

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nejezchlebová, Veronika. Vliv modrého světla na zdraví člověka. Zlín, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe