Bc. Nikola KUZNICIUSOVÁ

Diplomová práce

Odlišná odezva metabolismu fenolových látek rostlin Arabidopsis thaliana s narušenou percepcí modrého světla při aklimaci na různé spektrální složení viditelného světla a teploty.

Distinct responses of phenolic compound metabolism in Arabidopsis thaliana plants with impaired blue light perception during acclimation to different spectral quality of visible light and temperatures
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vlivem spektrální kvality fotosynteticky aktivní radiace (FAR) při různé aklimační teplotě na metabolismus fenolových látek (FL). Za tímto účelem byly vypěstovány rostliny Arabidopsis thaliana var. Landsberg erecta (divoký typ) a geneticky modifikované rostliny cry1cry2 s narušenou percepcí modré složky FAR. V tomto experimentu bylo pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie …více
Abstract:
This thesis deals with the influence of spectral quality of photosyntetically active radiation in combination with different temperature on metabolism of phenolic compounds (PC). For this purpose wild type plants of Arabidopsis thaliana (var. Landsberg erecta) and genetically modified plants with impaired perception of blue light were grown. HPLC-DAD and HPLC-DAD-MS were used for relative quantification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Nezval, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUZNICIUSOVÁ, Nikola. Odlišná odezva metabolismu fenolových látek rostlin Arabidopsis thaliana s narušenou percepcí modrého světla při aklimaci na různé spektrální složení viditelného světla a teploty.. Ostrava, 2022. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta