Bc. Kateřina Uhrinová

Diplomová práce

Působení sociálních sítí na zdravý životní styl žáků 2. stupně vybrané ZŠ

The impact of social networks on the healthy lifestyle of sixth through ninth graders at a selected primary school
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na to, jak vnímají sociální sítě žáci 2. stupně vybrané základní školy v otázce zdravého životního stylu. Práce je složena ze dvou částí. První část teoretická obsahuje čtyři kapitoly. První kapitola se věnuje období dospívání. Druhá kapitola charakterizuje sociální sítě, jejich uživatele a rizika, která přináší. Třetí kapitola popisuje body image v kontextu sociálních sítí …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on how fifth through ninth graders at a selected primary school perceive social networks in relation to living a healthy lifestyle. It consists of two parts. The first part is theoretical and comprises four chapters. The first chapter deals with the period of adolescence. The second chapter characterizes social networks, their users, as well as some of the risks that go hand …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2023
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. et Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta