Ing. Jan Prokop

Master's thesis

Využití fondů Evropské unie jako nástroje pro zvýšení inovace a konkurenceschopnosti MSP

European fonds as instrument for inovation and competitiveness of small and middle company
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Využití fondů Evropské unie jako nástroje pro zvýšení inovace a konkurenceschopnosti MSP“ je v první části stanovit základní přehled využití evropských fondů pro malé a střední podniky, identifikovat postup žadatele pro získání finančních prostředků a navrhnout základní nástroje pro hodnocení efektivnosti využití evropských fondů. Na základě dosažených výsledků bude vypracována …more
Abstract:
The goal of the submitted thesis: „European fonds as instrument for inovation and competitiveness of small and middle company“ in first part is to establish a basic overview of the use of european funds for SMEs, to identify the actions of apllicant to obtain funding and design basic tools for evalueating the efficiency of utilization of european funds. Based on the results achieved will be an analysis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 9. 2011
  • Supervisor: Ing. Viliam Záthurecký, MBA
  • Reader: Ing. Petr Smutný, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta