Ing. Jan Prokop

Master's thesis

Využití fondů Evropské unie jako nástroje pro zvýšení inovace a konkurenceschopnosti MSP

European fonds as instrument for inovation and competitiveness of small and middle company
Anotácia:
Předmětem diplomové práce „Využití fondů Evropské unie jako nástroje pro zvýšení inovace a konkurenceschopnosti MSP“ je v první části stanovit základní přehled využití evropských fondů pro malé a střední podniky, identifikovat postup žadatele pro získání finančních prostředků a navrhnout základní nástroje pro hodnocení efektivnosti využití evropských fondů. Na základě dosažených výsledků bude vypracována …viac
Abstract:
The goal of the submitted thesis: „European fonds as instrument for inovation and competitiveness of small and middle company“ in first part is to establish a basic overview of the use of european funds for SMEs, to identify the actions of apllicant to obtain funding and design basic tools for evalueating the efficiency of utilization of european funds. Based on the results achieved will be an analysis …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2011
  • Vedúci: Ing. Viliam Záthurecký, MBA
  • Oponent: Ing. Petr Smutný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta