Theses 

Vybraný depozitní produkt – komparativní analýza – Bc. Jan Perlík

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jan Perlík

Bachelor's thesis

Vybraný depozitní produkt – komparativní analýza

Selected a Deposit Product - a Comparative Analysis

Abstract: Předmětem bakalářské práce „Vybraný depozitní produkt – komparativní analýza“ je analýza depozitních produktů se zaměřením na vybraný depozitní produkt, který je následně komparativně srovnán v analýze. Cílem bakalářské práce je uvést vybraný depozitní produkt ze současných depozitních produktů v bankovním sektoru České republiky do komparativní analýzy, dále uvést jeho fungování, předností a nedostatků. Z toho důvodu je popsán bankovní systém, produkty, se kterými se na bankovním trhu setkáváme, se zaměřením na depozitní produkty. Z daných depozitních produktů bylo vybráno stavební spoření a komparativně tak porovnána aktuální nabídka tří největších bank. Z komparativní analýzy, při které byly využity fiktivní příklady a hodnocení dle kritérií, vzešlo jako nejvýhodnější stavební spoření Tarif Variant od ČSOB.

Abstract: The subject of the bachelor „Selected Deposit Product – a Comparative Analysis.“ is an analysis of deposit products; the analysis focuses on the selected deposit product, which is then subject to a comparative analysis. The Aim of this work is to introduce the selected deposit product from products available in the Czech banking sector to the comparative analysis, further show its functioning, strengths and weaknesses. For this reason the banking system and products available on the banking market are described, with a focus on deposit products. Building society account was selected from the desposit products, and current offer of three largest banks was comparatively compared. Based on the comparative analysis, during which fictional examples and evaluation according to criteria were used, the Tarif Variant of ČSOB came as the most favourable building society account.

Keywords: Depozitní produkt, komparativní analýza, stavební spoření, Československá obchodní banka, a. s., Komerční banka, Česká spořitelna, a. s. Deposit product, a comparative analysis

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Vanda Hadrabová
  • Reader: Ing. Marcela Soldánová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Go to top | Current date and time: 20/3/2019 10:41, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz