Kristýna GRATZOVÁ

Bakalářská práce

Detekce antimutagenních účinků fenolických kyselin Amesovým testem.

Antimutagenicity detection effects of phenolic acids by Ames assay
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá antimutagenními účinky fenolických kyselin. Teoretická část se zabývá historií a použitím Amesova testu a také jeho využitím při detekci antimutagenních účinků různých látek. Dále se teoretická část zabývá charakteristikou fenolických kyselin a jejich vlastnostmi. V experimentální části byl hodnocen antimutagenní účinek fenolických kyselin. Testování bylo prováděno pomocí …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with antimutagenicity effects of phenolic acids. The theoretical part deals with its history and using the Ames test and its use in detecting anti-mutagenic effects of various substances. Further, the theoretical part deals with the characterization of phenolic acids and their properties. In the experimental section was evaluated antimutagenicity effect of phenolic acids. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2011
Zveřejnit od: 24. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Rybková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GRATZOVÁ, Kristýna. Detekce antimutagenních účinků fenolických kyselin Amesovým testem.. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.6.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 6. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta