Andrea FIALOVÁ

Bachelor's thesis

Uplatnění Amesova testu v hodnocení antimutagenity extraktů z rostlin.

Application of the Ames test in the evaluation of antimutagenicity of plant extracts.
Abstract:
Bakalářská práce se zaobírá hodnocením antimutagenní aktivity rostlinných extraktů pomocí Amesova testu. Teoretická část se zabývá charakteristikou a biologickými účinky látek extrahovaných z rostlin a jejich prospěšností pro lidské zdraví. Dále se teoretická část zabývá charakterizací a historií Amesova testu, jeho uplatněním v detekci mutagenních a antimutagenních účinků látek. V experimentální části …more
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the evaluation of antimutagenicity of plant extracts using the Ames test. The theoretical part deals with the biological effects of substances extracted from plants and their benefits for human health. This part also deals with the characterization and history of the Ames test, its use in the detection of mutagenicity and antimutagenicity. In the experimental part, the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2015
Accessible from:: 27. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 5. 2015
  • Supervisor: Mgr. Zuzana Rybková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FIALOVÁ, Andrea. Uplatnění Amesova testu v hodnocení antimutagenity extraktů z rostlin.. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta