Ingrid Čechová

Bakalářská práce

Právne postavenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Legal status of limited company
Abstract:
The topic of my bachelor’s work is a legal place of limited company as one of the most favorite and therefore mostly used form of commercial company. The subject matter of my work is to bring close the history of creation of limited company and its basic description, the process of its formation, that means foundation and creation of company, basic institutes of limited company, terms of gaining the …více
Abstract:
Témou mojej bakalárskej práce je právne postavenie spoločnosti s ručením ako jednej z najobľúbenejších a preto aj najviac využívaným typom obchodnej spoločnosti. Obsahom mojej práce je priblížiť históriu vzniku spoločnosti s ručením obmedzeným jej základnú charakteristiku, proces kreovania , tzn. založenie a vznik spoločnosti , podmienky nadobudnutia statusu podnikateľa a s tým spojené splnenie viacerých …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Edita Hajnišová, PhD.
  • Oponent: JUDr. Petra Andorová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře