Mgr. Pavel Čmiel

Diplomová práce

Kolektivní identity v zemích V4. Sekundární analýza

Collective identity in V4 countries. Secondary analysis
Anotace:
Hlavním cílem práce „Kolektivní identity v zemích V4. Sekundární analýza.“ bylo prozkoumat na základě teritoria vymezené identity v České republice, Slovenské republice, Polsku a Maďarsku. Cílem zájmu byly regionální (lokální), národní, evropská a globální identita, které byly operacionalizovány za použití vybraných otázek z výzkumů International Social Survey Programme ISSP 1995 a ISSP 2003, označených …více
Abstract:
Main goal of the thesis „Collective Identities in the V4 countries. Secondary Analysis” was to study territorially based identities in the Czech Republic, Slovak Republic, Poland and Hungary. Objects of interest were local (regional), national, european and global identities. They are operationalized based on selected questions from the surveys of International Social Survey Programme ISSP 1995 and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie