B.Ed. Kelly Addo Aidoo

Master's thesis

Impact of Capitation Grant on Pupils’ Enrolment In Ghana, A Case Study of Some Selected Junior High Schools in Wa Municipality

Impact of capitation grant on pupils’ enrollment in Ghana, a case study of selected junior high schools in Wa municipality
Abstract:
Tato studie poskytuje hodnocení toho, jak kapitalizační grant ovlivnil zápis žáků do vybraných základních škol v oblasti Wa v Ghaně. V pravém slova smyslu, poskytuje empirickou platformu pro hodnocení toho, jak tato politika přispívá k dosažení MDG II a ústavního práva. Klíčovými vzdělávacími ukazateli, které tvoří základ studia, jsou hrubý počet zápisů na druhý stupeň základní školy, úspěšnost při …more
Abstract:
This study provides an assessment of how capitation grant has impacted the enrollment of pupils in selected basic education schools in the Wa Municipality in Ghana. In a real sense it provides an empirical platform for assessing how this policy is contributing to the achievement of the MDG II, and the constitutional right. The key educational indicators which form the basis of the study are gross enrolment …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 12. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Ebo Tawiah Quartey, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií