B.Ed. Kelly Addo Aidoo

Master's thesis

Impact of Capitation Grant on Pupils’ Enrolment In Ghana, A Case Study of Some Selected Junior High Schools in Wa Municipality

Impact of capitation grant on pupils’ enrollment in Ghana, a case study of selected junior high schools in Wa municipality
Anotácia:
Tato studie poskytuje hodnocení toho, jak kapitalizační grant ovlivnil zápis žáků do vybraných základních škol v oblasti Wa v Ghaně. V pravém slova smyslu, poskytuje empirickou platformu pro hodnocení toho, jak tato politika přispívá k dosažení MDG II a ústavního práva. Klíčovými vzdělávacími ukazateli, které tvoří základ studia, jsou hrubý počet zápisů na druhý stupeň základní školy, úspěšnost při …viac
Abstract:
This study provides an assessment of how capitation grant has impacted the enrollment of pupils in selected basic education schools in the Wa Municipality in Ghana. In a real sense it provides an empirical platform for assessing how this policy is contributing to the achievement of the MDG II, and the constitutional right. The key educational indicators which form the basis of the study are gross enrolment …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Ebo Tawiah Quartey, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií