Bc. Petra Lacinová

Diplomová práce

Komparace kurikulárních dokumentů pro předškolní vzdělávání se zaměřením na hudební edukaci v České a Slovenské republice

Comparation of curricular documents for preschool education with focus on music education in the Czech and Slovak Republic
Anotace:
Diplomová práce má teoreticko-empirický charakter. Cílem diplomové práce je zjistit zastoupení hudební edukace v kurikulárních dokumentech v České a Slovenské republice. V teoretické části se zabýváme vymezením základních pojmů, kurikulem preprimárního vzdělávání a teoretickým ukotvením hudební edukace v kurikulárních dokumentech pro preprimární vzdělávání. V praktické části předkládáme výsledky obsahové …více
Abstract:
The diploma thesis has a theoretical-empiric character. The aim of this thesis is to find out the representation of music education in curricular documents in the Czech and Slovak Republics. The theoretical part deals with the definition of basic terms, the curriculum of pre-primary education and the theoretical anchoring of music education in curricular documents for pre-primary education. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Libuše Jelénková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lacinová, Petra. Komparace kurikulárních dokumentů pro předškolní vzdělávání se zaměřením na hudební edukaci v České a Slovenské republice. Zlín, 2019. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe