Theses 

Role mateřského jazyka v koncepci komunikativní didaktiky a možnosti její realizace při výuce německého a anglického jazyka na základních školách v ČR – Veronika Husová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Veronika Husová

Diplomová práce

Role mateřského jazyka v koncepci komunikativní didaktiky a možnosti její realizace při výuce německého a anglického jazyka na základních školách v ČR

Role of a mother tongue in the communicative approach and possibilities of its implementation in German and English language lessons in the first part of secondary education in the Czech Republic.

Anotace: Diplomová práce se věnuje roli mateřského jazyka při učení se cizích jazyků na základě současné didaktiky cizích jazyků. Její rozsah je definován výukou cizích jazyků na druhém stupni českých základních škol (odpovídá německému Sekundarstufe I). Teoretická část uvádí návrhy k užití mateřštiny v rámci koncepce komunikativní didaktiky. Klíčovým je potom názor, že by při výuce cizích jazyků měl být věnován jistý prostor také jazyku mateřskému. Ve výzkumné části je na aplikovaném vzorku sledováno, v jakém rozsahu je mateřština, ve vybraných aspektech cizojazyčné výuky na druhém stupni českých základních škol, využívána. S ohledem na využití mateřského jazyka je zde také zhodnocen příklad zahraničního pracovního sešitu pro výuku angličtiny, který prošel českou úpravou.

Abstract: Die Arbeit widmet sich der Rolle der Muttersprache im Fremdsprachenerwerb und in der gegenwärtigen Fremdsprachendidaktik. Sie ist auf den Bereich des Fremdsprachenunterrichts in der zweiten Stufe der tschechischen Grundschulen (was dem Sekundarstufe I entspricht) begrenzt. Die Empfehlungen werden angeführt, wie man im Fremdsprachenunterricht in der Konzeption der kommunikativen Didaktik mit der Muttersprache umgehen kann. Die Ansicht ist gezeigt, dass der Muttersprache im Fremdsprachenunterricht ein spezifischer Raum gegeben werden sollte. In der Untersuchung wird an einer Probe gezeigt, in welcher Quantität die Muttersprache in ausgewählten Aspekten des Fremdsprachenunterrichts und Fremdsprachenlernen in der zweiten Stufe der tschechischen Grundschulen benutzt wird. Ein Beispiel des ausländischen EaF-Arbeitsheftes, das einer tschechischen Überarbeitung unterlag, wird in Bezug auf Muttersprachgebrauch analysiert.

Klíčová slova: jazyk mateřský, učení se cizím jazykům, osvojování cizího jazyka, výuka cizojazyčná, didaktika komunikativní

Klíčová slova: Muttersprache, Fremdsprachenlernen, Fremdsprachenerwerb, Fremdsprachenunterricht, Didaktik kommunikative

Jazyk práce: němčina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2010
  • Vedoucí: Marie Müllerová
  • Oponent: Jitka Bláhová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 21:29, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz