PhDr. Jana Kadavá

Advanced ('rigorózní') thesis

Podpora integrativního vzdělávání žáků a studentů v Libereckém kraji jako součást politiky celoživotního učení

Support of Integrative Education of Pupils in Liberec Region as a Part of Lifelong Teaching Politicy
Anotácia:
Rigorozní práce byla zaměřena na zjištění funkčnosti současného stavu integrace v regionu Liberec. Výzkum sledoval nejen žáka se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole, ale také na střední škole nebo učilišti a jeho perspektivy pracovního zařazení.Zmíněna je rovněž problematika celoživotního vzdělávání handicapovaných dospělých v občanském sdružení Fokus Turnov. Z výsledků vyplývá, že …viac
Abstract:
My final work was locate on inquest of utility in contemporary state of integration in countryside Liberec. Research follow not only pupil with special educational requirement on elementary school, but also on highschool or on educational establishment and his perpective on official position. In my work is mention as well as dilema about wholelife educational of handicap adult in civil asociation Fokus …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 10. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 11. 2006
  • Vedúci: neuvádí se

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Advanced ('rigorózní řízení') programme / odbor:
Special Education / Special Education