Bc. Kateřina Krutinová

Bachelor's thesis

Společenská odpovědnost sportovních organizací

Social Responsibility of Sports Organizations
Abstract:
Tato práce se zabývá společenskou odpovědností sportovních organizací. Hlavní část práce je založena na dostupné odborné literatuře a zahraničních odborných vědeckých článcích ( např. Proquest). V práci je popsán sport a jeho role ve společnosti, zabývá se sportovním marketingem a nahlíží do problematiky CSR ve sportu. Dále se práce snaží popsat problematiku CSR ve vybraných hokejových klubech v extralize …more
Abstract:
This work deals with social responsibility of sport organizations. The main part of the thesis is based on available literature and foreign scientific articles (e.g. Proquest). The thesis describes sport and its role in society, deals with sport marketing and looks at CSR in sport. In addition, the thesis describes CSR issues in selected hockey clubs in the ice hockey extraliga in the Czech Republic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2020
  • Supervisor: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní