Bc. Kateřina Krutinová

Bakalářská práce

Společenská odpovědnost sportovních organizací

Social Responsibility of Sports Organizations
Anotace:
Tato práce se zabývá společenskou odpovědností sportovních organizací. Hlavní část práce je založena na dostupné odborné literatuře a zahraničních odborných vědeckých článcích ( např. Proquest). V práci je popsán sport a jeho role ve společnosti, zabývá se sportovním marketingem a nahlíží do problematiky CSR ve sportu. Dále se práce snaží popsat problematiku CSR ve vybraných hokejových klubech v extralize …více
Abstract:
This work deals with social responsibility of sport organizations. The main part of the thesis is based on available literature and foreign scientific articles (e.g. Proquest). The thesis describes sport and its role in society, deals with sport marketing and looks at CSR in sport. In addition, the thesis describes CSR issues in selected hockey clubs in the ice hockey extraliga in the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní