Ing. Vratislav Malý

Bachelor's thesis

Konstrukce pásového dopravníku pro dopravu polotovarů

Abstract:
Tématem této bakalářské práce je konstrukce pásového dopravníku, který je součástí stroje užívaného pro výrobu klobouků firmou TONAK a.s. Cílem práce je zpracovat rešeršní část, navrhnout nový dopravník a pro něj navrhnout vhodné napínáni pásu. První část je rešeršní, zde je čtenáři přiblíženo co to pásový dopravník vlastně je a k čemu slouží. Obsahuje také například rozbor dopravních pásů, z jakého …more
Abstract:
Theme of this thesis is the design of conveyor belt, which is used for making hat by a company named. The goal is to develop research part, propose new conveyor belt and proper tension mechanism of conveyor belt. First part of thesis is theoretical and it introduces the conveyor belt and its pur-pose. It also mentions a variation of conveyor belts, which materials they are produced from, types of connection …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 8. 2016
  • Supervisor: Ing. Martin Konečný, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Malý, Vratislav. Konstrukce pásového dopravníku pro dopravu polotovarů. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN