Mgr. Danuše Končická

Master's thesis

Group Work in Upper Secondary EFL Classes

Group Work in Upper Secondary EFL Classes
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá skupinovou prací v hodinách angličtiny na české střední škole. Konkrétně se práce soustředí na jednu učitelku a způsoby, jakými zadává skupinovou práci. Cílem práce je zodpovědět dvě výzkumné otázky: Jak učitelka zadává skupinovou práci? Nad čím učitelka uvažuje během zadávání skupinové práce? Teoretická část práce se zabývá skupinovou prací a shrnuje poznatky odborné …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with group work in English lessons at a Czech upper-secondary school. Specifically, the thesis focuses on one teacher and the ways in which she assigns group work. The aim of the thesis is to answer two research questions: How does the teacher establish group work? What does the teacher think about when establishing group work? The theoretical part of the thesis deals with …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 9. 2020
  • Vedúci: doc. Mgr. František Tůma, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jitka Sedláčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta