Bc. Manyu Rong

Bachelor's thesis

Potential risks in international trade and its solution

Potential risks in international trade and its solution
Anotácia:
Mezinárodní obchodní riziko se především týká rizik, která se vyskytují v obchodních procesech mezinárodního obchodu. Například, v přípravné části transakce, v důsledku zkreslení výzkumu trhu způsobil úvěrové riziko. Vzhledem k tomu, že mezinárodní obchod je úzce závislý na životním prostředí, zejména v mezinárodním prostředí, rizikové faktory pro vyvolání mezinárodního obchodu jsou velmi rozmanité …viac
Abstract:
International trade risk mainly refers to the risks that occur in the international trade business processes. For example, in the preparatory part of the transaction, due to the distortion of market research that caused a credit risk. As international trade is a closely dependent on the environment, especially on the international environment, the risk factors for inducing international trade are extremely …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedúci: Mgr. Jiří Amler
  • Oponent: Ing. Andrej Mazán, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní