Bc. Hana Barborková

Bakalářská práce

The Relationship Between Pop Songs Used in the Film Forrest Gump and the History of the United States from the 1950s to the 1970s

The Relationship Between Pop Songs Used in the Film Forrest Gump and the History of the United States from the 1950s to the 1970s
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vztahem mezi populárními písněmi ze soundtracku k filmu Forrest Gump a historii Spojených Států Amerických v rozmezí padesátých až sedmdesátých let dvacátého století. Práce bere v úvahu základní předpoklad, že zobrazení historie ve filmu Forrest Gump je pro diváka, který není zcela obeznámen s dějinami USA často nedostatečné. Kvůli tomu může chybět potřebný kontext pro …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the relationship between popular songs from the Forrest Gump soundtrack and the history of the United States of America between the 1950s and the 1970s. The work takes into account the underlying assumption that for viewers who are not familiar with US history, the depiction of history in the film is often inadequate. Because of this, the context needed to understand …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ivona Schöfrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta