Bc. Eva Matyášová

Diplomová práce

Práce asistenta pedagoga na prvním stupni ZŠ s žákem s Aspergerovým syndromem

The Work of a Learning Support Assistant for a Pupil with Asperger Syndrome at the 1st Level of Elementary School
Anotace:
Diplomová práce „Práce asistenta pedagoga na prvním stupni ZŠ s žákem s Aspergerovým syndromem“ se zabývá rolí asistenta pedagoga s chlapcem s postižením autistického spektra, přesněji s Aspergerovým syndromem. Diplomová práce je vytvořena z pohledu asistenta pedagoga, který se podílí na výchově a vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole v průběhu šesti měsíců. Práce obsahuje …více
Abstract:
The thesis “Work of a Learning Support Assistant for a Pupil with Asperger Syndrome at the 1st Level of Elementary School” discusses the role of a learning support assistant who provides support to a boy with an autistic spectrum disorder, or more precisely, Asperger syndrome. The thesis is written from the viewpoint of a learning support assistant who participates in the education and training of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jana Nováková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta