Bc. Júlia Ligasová

Master's thesis

Lojalita zákazníka a jeho hodnoteie spokojnosti v podniku služieb

Loyalty and Customer Satisfaction Ratings in the Business Services
Abstract:
LIGASOVÁ, Julia, Bc.: Loyalty and customer satisfaction ratings in the business services. [Master thesis]. College of Banking Prague, foreign university Banska Bystrica. Department of finance, accounting and insurance. Supervisor: doc. Ing. Pavel Ceniga, PhD. Year of defence: 2013. Number of pages: 78. This thesis deals with the loyalty and customer satisfaction ratings in business services. The aim …more
Abstract:
LIGASOVÁ, Júlia, Bc.: Lojalita zákazníka a jeho hodnotenie spokojnosti v podniku služieb. [Diplomová práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií, účtovníctva a poisťovníctva. Vedúci práce: doc. Ing. Pavel Ceniga, PhD. Rok obhajoby: 2013. Počet strán: 78. Diplomová práca sa zaoberá lojalitou zákazníka a jeho hodnotením spokojnosti v podniku …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2013
  • Supervisor: doc. Ing. Pavel Ceniga, PhD.
  • Reader: doc. Ing. Peter Gallo, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK