Bc. Júlia Ligasová

Master's thesis

Lojalita zákazníka a jeho hodnoteie spokojnosti v podniku služieb

Loyalty and Customer Satisfaction Ratings in the Business Services
Abstract:
LIGASOVÁ, Julia, Bc.: Loyalty and customer satisfaction ratings in the business services. [Master thesis]. College of Banking Prague, foreign university Banska Bystrica. Department of finance, accounting and insurance. Supervisor: doc. Ing. Pavel Ceniga, PhD. Year of defence: 2013. Number of pages: 78. This thesis deals with the loyalty and customer satisfaction ratings in business services. The aim …viac
Abstract:
LIGASOVÁ, Júlia, Bc.: Lojalita zákazníka a jeho hodnotenie spokojnosti v podniku služieb. [Diplomová práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií, účtovníctva a poisťovníctva. Vedúci práce: doc. Ing. Pavel Ceniga, PhD. Rok obhajoby: 2013. Počet strán: 78. Diplomová práca sa zaoberá lojalitou zákazníka a jeho hodnotením spokojnosti v podniku …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedúci: doc. Ing. Pavel Ceniga, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Peter Gallo, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK