Ondřej Šrámek

Diplomová práce

Analýza vlivu pronatalitní politiky na porodnost a plodnost v Rusku v letech 2007-2017

The Analysis of the Impact of a Pronatalist Policy on Natality and Fertility in Russia, 2007–2017
Anotace:
Práce zkoumá vliv ruské pronatalitní politiky z roku 2007 na plodnost a porodnost za použití dat pro jednotlivé subjekty Ruské federace. Pomocí regresní analýzy je zjištěna souvislost mezi reálnou výší dávky za druhé narozené dítě a plodností, resp. porodností. Kromě toho práce potvrzuje souvislost mezi plodností, resp. porodností a některými proměnnými, které podle ekonomické teorie plodnost, resp …více
Abstract:
The thesis examines the effect of Russian 2007 pronatalist policy on fertility and birth rate using data for federal subjects of Russia. Using regression analysis, I find connection between real value of the family policy benefit and fertility, and birth rate, respectively. Moreover, the thesis confirms connection between fertility or birth rate and some variables which are considered to be determinants …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2020
  • Vedoucí: Marek Loužek
  • Oponent: Lucia Bartůsková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80786