BcA. Aneta Hegyiová

Master's thesis

Výchova ke zdraví u sluchově postižených žáků formou dramatické výchovy

Education toward the health of students with hearing impairments trough drama education
Abstract:
Diplomová práce „Výchova ke zdraví u sluchově postižených žáků formou dramatické výchovy“ pojednává o možnostech edukace žáků ve školách pro sluchově postižené, ve školách s žáky se sluchovým postižením v inkluzi a školách hlavního vzdělávacího proudu formou technik, metod a principů divadla a dramatické výchovy. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje čtyři kapitoly …more
Abstract:
Thesis „Health education of pupils with hearing impairment by drama education“ deals with possibilities of education of pupils at schools for students with hearing impairments, at schools with pupils with hearing impairments in inclusion and in mainstream schools by using techniques, methods and principles of theatre and drama education. The thesis is divided into theoretical and practical part. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2019
  • Supervisor: prof. Mgr. Zoja Mikotová
  • Reader: prof. PhDr. Veronika Broulíková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/kvzr2/