Mgr. Dagmar Benešová

Bachelor's thesis

Klamy v reklamních sděleních

Fallacies in advertisements field
Abstract:
Bakalářská práce Klamy v reklamních sděleních se zabývá obsahem reklam, které řešila Arbitrážní komise Rady pro reklamu, z hlediska jejich ne/etičnosti. Cílem práce je identifikovat klamavé postupy použité v jednotlivých reklamách, srovnat rozhodnutí Arbitrážní komise se závěry autorčiny analýzy a pokusit se tak určit hranici mezi eticky závadnou a nezávadnou reklamou. V teoretické části je vymezen …more
Abstract:
Bachelor thesis Fallacies in advertisements field deals with advertisement content in terms of their un/ethical nature. Advertisement content was under investigation of The Czech Advertising Standards Council. The aim of this work is to identify deceiving practices and compare the decisions of the Arbitration Commission with the conclusions of the author’s analysis. The aim is also to specify the border …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 6. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 9. 2011
  • Supervisor: Mgr. Vít Kouřil

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Information and Library Studies / Information and Library Studies