Bianka Šubová

Bakalářská práce

Európska centrálna banka – ciele a nástroje menovej politiky

European Central Bank - targets and instruments of monetary policy
Abstract:
The bachelor thesis deals with the activities of the European Central Bank. The aim of this work is to analyze the objectives and instruments of monetary policy. The first chapter focuses on the ECB's monetary policy, describes its strategy and its primary objective: price stability. The second chapter analyzes the tools used by the ECB to manage monetary policy. The last chapter is devoted to the …více
Abstract:
ŠUBOVÁ, Bianka: Európska centrálna banka – ciele a nástroje menovej politiky. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra práva a spoločenských vied. Vedúci práce: Ing. Valér Demjan, PhD. Rok obhajoby: 2012. Počet strán: 49 Bakalárska práca sa zaoberá činnosťou Európskej centrálnej banky. Cieľom tejto práce je analyzovať ciele a nástroje …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Valér Demjan, PhD.
  • Oponent: Ing. Stanislava Labancová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře