Mgr. Robert Rampáček

Bakalářská práce

Dopravní nehody ve zkráceném přípravném řízení

Vehicular Accident in Shorted Preparatory Criminal Process
Anotace:
V této práci je popsáno, jak lze velmi účinně postihovat méně závažné a jednodušeji prokazatelné přečiny. A to formou zkráceného přípravného řízení. Zejména, když na zkrácené přípravné řízení navazuje trestní příkaz. Zkrácené přípravné řízení bylo zavedeno novelou provedenou zákonem č. 265/2001 Sb. ze dne 29. června 2001, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád …více
Anotace:
řízení.
Abstract:
In this dissertation is described how very effectively could be inflicted less serious and more simply demonstrable offence by a preliminary summary procedure especially the ones being followed by a penal statement. The preliminary summary procedure was adopted as an amendment by the act No. 265/2001 Code of law on June the 29th, 2001 that amended the law No. 141/1961 Code of law of a criminal proceedings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního