Bc. Jaroslava Fabíková

Bachelor's thesis

Premonstrátské kláštery na území dnešní Francie do roku 1500: Datová sada, deskriptivní statistika, mapy

Premonstratensian monasteries on the territory of today France until 1500: Dataset, descriptive statistics, maps
Abstract:
Tato bakalářská práce spočívá ve vytvoření digitální datové sady premonstrátských klášterů, opatství, převorství a komunit na území dnešní Francie, od jejich počátků do roku 1500, na základě knihy Bernarda Ardury Abbayes, prieurés et monastѐres de ľ ordre de Prémontré en France des origines à nos jours (1993), obsahující katalog 188 premonstrátských staveb. Tato datová sada Ardurův katalog systematizuje …more
Abstract:
This thesis consists in the creation a digital data set of Premonstratensian monasteries – abbeys, priories and communities in present-day France, from their beginnings to 1500, based on the book by Bernard Ardura Abbayes, Prieurés et monastѐres de ľ ordre de Prémontré en France des origines à nos jours (1993), containing a catalog of 188 Premonstratensian buildings. This data set systematizes and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 8. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 9. 2020
  • Supervisor: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Iva Doležalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta