Jarmila HUDEČKOVÁ

Bakalářská práce

Předškolní věk jako důležitý mezník ve výchově dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami

Preschool as the important milestone in the upbringing of children with special educational needs
Anotace:
Tématem mé bakalářské práce je Předškolní věk jako důležitý mezník ve výchově dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami Bakalářská práce se zabývá výchovou a vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním věku. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole je popsána ontogeneze u zdravých dětí a dětí se zdravotním postižením. Druhá kapitola uvádí specifika výchovy …více
Abstract:
The theoretical part is divided into three chapters. The first chapter describes the ontogeny in healthy children and children with disabilities. The second chapter presents the specifics of raising a child with disabilities. The third chapter explains the terminology of mental retardation, childhood autism and multiple impairments. The practical part of my work concentrates on case reports of children …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2015
Zveřejnit od: 11. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HUDEČKOVÁ, Jarmila. Předškolní věk jako důležitý mezník ve výchově dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.12.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 12. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta