Bc. Lenka Odehnalová

Bakalářská práce

Komunikační schopnost dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním věku

Communication skills of a child with special educational needs in preschool age
Anotace:
Tématem bakalářské práce je komunikační schopnost dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním věku. Cílem výzkumného šetření bylo zhodnotit rozvoj komunikačních schopností chlapce s PAS a narušenou komunikační schopností během jeho dvouleté předškolní docházky v inkluzi MŠ, s návazností na docházku školní. Teoretická část nejprve rozebírá problematiku vymezení PAS, jeho etiologii, zabývá …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with communication skills of a child with special educational needs in preschool age. Main purpose was to make a research in development of communication skills of preschool boy with autism spectrum disorder during his education in kindergarten. The thesis includes theoretical and practical part. Theoretical part deals with definition of autism and it's etiology, symptomatology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta