Bc. Tomáš Pěnčík

Bakalářská práce

Historie a vývoj složek IZS a jejich úloha v krizovém řízení

The History and Development of Integrated Rescue System and its Role in Crisis Management
Anotace:
Náplní této bakalářské práce je popis historického vývoje složek IZS a popis činnosti těchto složek v rámci krizového řízení. Tato práce se skládá ze tří kapitol. V první kapitole je uveden postupný vývoj složek IZS v proudu času, Druhá část nastiňuje problematiku krizového řízení, popisuje složky, které se zde vyskytují a popisuje jejich práva a povinnosti. Ve třetí závěrečné části je popsána problematika …více
Abstract:
The purpose of the thesis is to depict the historical evolution of various units of IRS as well as to describe the function of these divisions in terms of emergency management. This work is divided into 3 chapters. The first chapter outlines the gradual evolution of IRS units throughout the time. The second chapter focuses on the emergency management, units involved and the rights and responsibilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Jaroslav Kerbic
  • Oponent: JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní