Milan Bail

Diplomová práce

Optimalizace pro technologie dobývání zásob v bočních závěrných svazích lomu ČSA

Optimalization of technology for underground mining at the foot of the Krušné hory in cooperation with opencast mining ČSA quarry
Anotace:
V předložené práci je popsán projekt dobývání uhelných zásob pod bočními závěrnými svahy lomu ČSA, geologická charakteristika zájmového území a jeho polohopisné určení. Jsou zde vyhodnoceny kvalitativní a kvantitativní parametry zásob v tomto území a ekonomické zhodnocení připravovaného projektu otvírky hlubinného dolu. Popsána je navrhovaná dobývací metoda chodbicování a způsob otvírky, přípravy a …více
Abstract:
The thesis describes a project of coal mining under side slopes of the brown coal mine ČSA, the geological character of the region and its geographical location. It evaluates the qualitative and quantitative parameters of related coal reserves and discusses economical aspects of the intended project of opening a new underground mine. The proposed method of tunnelling and ways of opening, preparation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: Miroslav Seidl
  • Oponent: Antonín Kotrbatý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava