Michaela HÁJKOVÁ

Bachelor's thesis

Magnetická susceptibilita a ztráta hmotnosti žíháním sedimentů malých vnitrohorských jezerních pánví

Magnetic susceptibility and loss on ignition of sediments from small intramontane lacustrine basins
Abstract:
Metody měření magnetické susceptibility a ztráty hmotnosti žíháním sedimentů jsou často využívány v oblasti výzkumu životního prostředí, jehož změny jsou odraženy právě v sedimentárních záznamech různých typů. Na sedmi lokalitách z oblasti Vnějších Západních Karpat byly pomocí těchto metod i) upřesněny litologické popisy sedimentárních profilů (na lokalitách Velké Karlovice a Girová), ii) zaznamenány …more
Abstract:
Methods of determination of sediment weight loss on ignition and magnetic susceptibility are commonly used in environmental research, because environmental changes are reflected in sedimentary records and can be traced through sedimentary characteristics. On seven case studies from Outer Western Carpathians were (using these methods) i) specified lithological description of sedimentary profiles, ii …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 6. 2012
Accessible from:: 20. 6. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 8. 2012
  • Supervisor: RNDr. Veronika Smolková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HÁJKOVÁ, Michaela. Magnetická susceptibilita a ztráta hmotnosti žíháním sedimentů malých vnitrohorských jezerních pánví. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.6.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 20. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta