Gabriela ŠRUBAŘOVÁ

Bakalářská práce

Pohled rodiček na spinální nebo celkovou anestézii u porodu ukončeného císařským řezem

A mother expectants view on spinal versus general anaesthetics et delivery finished by caesaren section
Anotace:
Cíl: Cílem práce bylo zjistit pohled rodiček na celkovou nebo spinální anestézii u porodu ukončeného císařským řezem. Metodika: Průzkumný soubor tvořila 120 respondentek, které porodily císařským řezem v celkové a spinální anestézii. Průzkumné šetření bylo prováděno od října 2009 do únoru 2010, bylo realizováno v Městské nemocnici Ostravě, metodou dotazníku. Výsledky: Šetřením bylo zjištěno, že informace …více
Abstract:
Objective: The objective of this thesis was to find out the opinions of mothers about general and spinal anesthesia for giving birth by caesarian section. Methodology: The research respondent group was made of 120 mothers who gave birth to their babies by caesarian section in both general and spinal anesthesia. The research enquiry was conducted from October 2009 till February 2010 in Municipal Hospital …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2010
Zveřejnit od: 28. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Bohdana Dušová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠRUBAŘOVÁ, Gabriela. Pohled rodiček na spinální nebo celkovou anestézii u porodu ukončeného císařským řezem. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta