Mgr. Marcela Kafková, Ph.D.

Master's thesis

Odsun Němců ze Židlochovic

Expulsion of the Germans from Židlochovice
Abstract:
Moje diplomová práce „Odsun Němců ze Židlochovic“ je případovou studií odsunu Němců z malého města na jižní Moravě. Židlochovice byly obcí se smíšeným česko-německým obyvatelstvem a za okupace ležely na hranici protektorátního území. Na rozdíl od mnoha jiných zde nedošlo k hromadnému vyhnání Němců do Rakouska, i výskyt násilností vůči německému obyvatelstvu byl menší. Kromě obecného popisu situace …more
Abstract:
In my diploma work I describe the expulsion of German from small town named Židlochovice at south Moravia. Židlochovice was a town with mixed Czech-German population.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 1. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 2. 2007
  • Supervisor: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta