Mgr. Martin Hanáček

Bachelor's thesis

Nordická složka v glacifluviálních sedimentech na lokalitě Stará kaolínová jáma u Vidnavy

Nordic components in glaciofluvial deposits in Stará kaolínová jáma site near Vidnava city
Abstract:
Anotace: V glacifluviálních sedimentech na lokalitě Stará kaolínová jáma u Vidnavy byla studována nordická složka psefitické frakce. Ve frakci 16–64 mm tvoří nordika 22–29 % a ve frakci 8–16 mm ~27 %. Vysoký podíl nordik je zapříčiněn značnou hojností souvků skandinávsko-baltských vápenců, které ve frakci 16–64 mm představují ~55–57,5 % a ve frakci 8–16 mm ~61,5 % všech nordik. V souboru vůdčích nordik …more
Abstract:
Annotation: Nordic component of the psefitic fraction of the glaciofluvial sediments from the Old kaolin mine near Vidnava was studied. Nordic content lies between 22 and 29 % for the 16–64 mm fraction and ~27 % for the 8–16 mm fraction. High proportion of nordics is induced by a large abundance of Scando-baltic limestone erratics. Their shares represent ~55–57,5 % and ~61,5 % in the 16–64 mm and 8 …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2008
  • Supervisor: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta