Theses 

Text analysis, translation and commentary: promotional text – Radomír BALADA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Radomír BALADA

Bakalářská práce

Text analysis, translation and commentary: promotional text

Text analysis, translation and commentary: promotional text

Abstract: This thesis is focusing on text analysis of promotional texts, their translation into Czech language and commentary of this translation. These promotional texts describe the range of services and products of companies in English-speaking countries and the web travel brochure provides information for tourists cruising to New Zealand. After a detailed linguistic analysis of the source texts, the issues arising from the translation are examined. It is established which of the various supporting strategies are prioritized in the translation, with a focus on the concept of equivalence.

Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na textovou analýzu propagačních textů, jejich překlad do českého jazyka a komentář k tomuto překladu. Propagační texty popisují sortiment služeb a výrobků firem v anglicky mluvících zemích a webová brožura podává informace pro turisty cestující lodí na Nový Zéland. Po vypracování podrobné lingvistické analýzy zdrojových textů následuje analýza problémů vzniklých při překladu. Stanoveny jsou pomocné strategie upřednostňované v překladu, se zaměřením na koncept ekvivalence.

Keywords: propagační texty, analýza, překlad, komentář, ekvivalence

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2016
  • Zveřejnit od: 13. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Christopher Hopkinson, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.6.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 6. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=39302 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

BALADA, Radomír. Text analysis, translation and commentary: promotional text. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 23:58, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz