Barbora Cencingrová

Bakalářská práce

Nietzscheho kritika náboženství

Nietzsche's critique of religion
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá Friedrichem Nietzschem a jeho postojem k náboženství, potažmo ke křesťanství. Zaměřuje se na problematiku smrti boha, nihilismu a pojetí nadčlověka.
Abstract:
The bachelor thesis occupies with Friedrich Nietzsche and his attitude toward religion, respectively to Christianity. It focuses on the issue of the death of God, nihilism and the concept of Superman.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Sikora, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Cencingrová, Barbora. Nietzscheho kritika náboženství. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická