Vladimíra NOVOTNÁ

Bakalářská práce

Idiomy a Preklad Idiomu

Idioms and Idiom Translation
Abstract:
This thesis deals with idioms, idiomatic expressions and their translations. It compares various definitions and selected classifications of idioms. At first the term idiom is introduced. The origin and history of usage of idioms and idiomatic expressions will be also briefly covered. In the second part the possible approaches towards idiom translations will be searched for. The aim is to find a guideline …více
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá idiomy, idiomatickými výrazy a jejich překladem. Porovnává různé definice a klasifikace idiomů. V první části se seznámíme s pojmem idiom. Také téma historie a původu užívaní idiomů a idiomatických výrazů je stručně zmíněno. Druhá část se zabývá hledáním možných metod překladů idiomů. Na základě porovnaných studií bychom chtěli najít návod pro překlad idiomů.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Dr. Christoph Haase, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVOTNÁ, Vladimíra. Idiomy a Preklad Idiomu. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Anglický jazyk a literatura (jednooborové)