Bc. Monika Hegarová

Diplomová práce

Digitální komunikace a kognitivní procesy spotřebitele

Digital communication and cognitive processes of consumer
Anotace:
Závěrečná práce se zabývá vlivem sociálních sítí na kognitivní procesy uživatele. Teoretická část popisuje historii sociálních sítí, strukturu osobnosti, kognitivní procesy a životní styl uživatelů. Praktická část zjišťuje vliv používání sociálních sítí na kognitivní funkce uživatelů pomocí dotazníkového šetření. Dotazník je dále doplněn o test kognitivního odhadu a inteligenční test WAIS-R. Cílem …více
Abstract:
The final work deals with the influence of social networks on a user's cognitive processes. The theoretical part describes the history of social networks, personality structure, cognitive processes and user lifestyles. The practical part detects the effect of using social networks on users' cognitive functions through a questionnaire investigation. The questionnaire is further supplemented by a cognitive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2020
  • Vedoucí: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Oponent: PhDr. Martina Švecová, MSc

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní