Bc. Monika Hegarová

Master's thesis

Digitální komunikace a kognitivní procesy spotřebitele

Digital communication and cognitive processes of consumer
Abstract:
Závěrečná práce se zabývá vlivem sociálních sítí na kognitivní procesy uživatele. Teoretická část popisuje historii sociálních sítí, strukturu osobnosti, kognitivní procesy a životní styl uživatelů. Praktická část zjišťuje vliv používání sociálních sítí na kognitivní funkce uživatelů pomocí dotazníkového šetření. Dotazník je dále doplněn o test kognitivního odhadu a inteligenční test WAIS-R. Cílem …more
Abstract:
The final work deals with the influence of social networks on a user's cognitive processes. The theoretical part describes the history of social networks, personality structure, cognitive processes and user lifestyles. The practical part detects the effect of using social networks on users' cognitive functions through a questionnaire investigation. The questionnaire is further supplemented by a cognitive …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 7. 2020
  • Supervisor: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Reader: PhDr. Martina Švecová, MSc

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní