Klára Marková

Diplomová práce

Digital marketing - komunikační strategie firmy s ohledem na rozdílné věkové skupiny

Digital marketing - Communication strategy of the company with respect to different age groups
Anotace:
Diplomová práce se zabývá současnou digitální marketingovou komunikací značky NIVEA, rozdíly v digitální komunikaci s ohledem na rozdílné věkové skupiny a návrhem nové strategie, opírající se o rozhovory se zástupci digitální a mediální agentury. Návrh nové strategie zrcadlí také výsledky průzkumu prováděného pro účely této práce. Teoretická část obsahuje literární rešerše, které poskytují přehled …více
Abstract:
The thesis is engaged in analysis of current marketing digital communication of NIVEA brand and the differences between specific target groups. There are suggested new communication strategy which come out from online research and interview with representatives from digital and media agency. The theoretical part contains literary research which provides comprehensive overview about digital marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2019
  • Vedoucí: Jan Závodný Pospíšil
  • Oponent: Kristina Baracová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78119